Assegura la teva casa de lloguer turístic

Ni ha dubte de que la teva casa de lloguer i el seu contingut tenen un gran valor i que el lloguer turístic presenta certs riscos que poden suposar costos indesitjats degut a accidents o simplement per un ús inadequat de la casa. Per tot això, al marge de temes legals, cal tenir una bona assegurança, que garanteixi que si alguna cosa no va bé la teva casa de lloguer turístic no perdrà valor.

Les assegurances solen venir amb molta lletra petita. Això vol dir, que cal mirar bé totes les condicions i limitacions de la pòlissa per evitar sorpreses. En concret, s’han de revisar bé els riscos coberts especialment referits al lloguer turístic. Aquest tipus de lloguer implica una entrada i sortida constant de visitants que no coneixem i que poden causar danys a la propietat tard o d’hora. Per això, a més de demanar un petit depòsit per cobrir petits desperfectes, una assegurança completa es fa totalment recomanable.

 J1_14

 

Un aspecte important es cobrir la responsabilitat per danys a tercers, ja que qualsevol dany que pugui patir un client pot ser objecte de reclamació al propietari. De la mateixa manera, convé que l’assegurança compti amb assessorament legal si s’arriba a produir algun fet d’aquestes característiques.

Altres aspectes que també poden ser objecte d’assegurança en el lloguer turístic de casa teva serien els relacionats amb impagaments o robatoris. També hi ha pòlisses que ofereixen allotjament alternatiu en cas de que la propietat no se pugui ocupar per diverses causes. Tots aquests tipus de riscos poden variar si el lloguer es fa a través d’una empresa de lloguer o agència.

 

3

 

Però, heu pensat algun cop que passaria si un client no vol abandonar la propietat al final del seu lloguer? o saps si el deficient manteniment de la propietat pot afectar el preu o les garanties de l’assegurança? Son dos petits exemples de que hi poden haver moltes preguntes sobre el tema d’assegurances. Per això cal assessorar-se bé i consultar altres propietaris per tal de trobar una pòlissa que doni resposta a tots els riscos es puguin donar en el lloguer de casa teva.


Deja una respuesta

Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario.
Al navegar por la web acepta los términos de nuestraPolítica de Cookies